Werkgeluk

Vitaliteit en met energie je werk doen wordt de onderscheidende factor bij bedrijven en organisaties. Cijfers wijzen uit dat gezond en vitaal personeel productiever is: ze worden minder vaak ziek, krijgen minder vaak een burn-out en gaan met plezier naar hun werk. Bedrijfsfitness of gezond eten is niet genoeg, integendeel. Erkenning, oprechte aandacht voor personeel, ontwikkelingsmogelijkheden: dit soort zaken dragen nog veel meer bij aan het werkplezier.

Bewust zijn van je vitaliteit door TriA© Wandelcoaching

Met de natuur als leslokaal is de ruimte voor instructie, interactie en feedback oneindig groot. Alle wandelingen zijn geënt op de unieke TriA© methode. Dit beproefde stappenplan leert dat bewustwording en verandering sneller en effectiever verlopen in een natuurlijke omgeving. Je leert geen kunstje aan. Je verandert van binnenuit. De TriA© wandelingen zijn dé stap voorwaarts om verandering en groei te stimuleren en te garanderen. Zowel bij teams als bij individuen.

We kijken naar de diverse aspecten die invloed hebben op vitaliteit zoals voeding, stress, beweging, nachtrust, omgevingsfactoren en sociale factoren. Drie hoofdthema’s zijn daarbij:

Bewegen: Bij de TriA© wandelcoach sessies helpen we medewerkers om de ideale balans te vinden zodat bewegen juist energie oplevert. Door regelmatig te bewegen maakt het brein groeistoffen aan, zodat zenuwuitlopers en contacten tussen hersencellen kunnen herstellen. De combinatie tussen bewegen, ontspanning en plezier brengt stress naar beneden en verhoogt de feelgoodstofjes.

Wandelcoaching- vitaliteit

Voeding: Een belangrijk element om een gezondere levensstijl aan te nemen is voeding. Gezonde, gebalanceerde voeding zorgt voor een stabiel energieniveau. Voedingsgedrag is gewoontegedrag. De stofwisseling kan ontregeld raken door chronische stress. Bewustwording wat en wanneer je eet is een belangrijk inzicht om verandering te verkrijgen.

Wandelcoaching- vitaliteit

Ontspannen: Mensen die regelmatig ontspannen en genoeg rust nemen kunnen sneller hun aandacht weer richten nadat ze zijn afgedwaald, ze hebben een beter werkgeheugen, reageren flexibeler op nieuwe dingen, en kunnen beter met emoties omgaan. Bewegen en ontspannen zijn nauw met elkaar verbonden en de afwisseling zorgt voor een goede balans. De natuur geeft ruimte en zorgt als vanzelf al voor een ontspanning. Haal diep adem. Inhaleer met flinke teugen de frisse buitenlucht en ruik de natuur die zorgt voor ontspanning.

Wandelcoaching- vitaliteit

Pre- lunch en after work walks

In dit programma maken we een wandeling in de frisse buitenlucht. Onderweg begeleidt de TriA© wandelcoach de groep werknemers naar bewustwording over vitaliteit. Dit gebeurt door het aanbieden van verschillende werkvormen en de eerder genoemde thema’s: bewegen, voeding en ontspanning. Hierdoor krijgen medewerkers een positieve mindset en bewustwording omtrent hun eigen gezondheid. Mentale veranderprocessen komen in de buitenlucht sneller op gang en de beweging en informele sfeer zorgen voor positieve verbinding.

  • Pre work walk (1 uur)
  • Lunch walk (45 min)
  • After work walk (1,5 uur)

Voordelen voor jouw organisatie met het vitaliteitsprogramma:

  1. Medewerkers krijgen meer zicht op ambities en doelen en kunnen een brug slaan tussen hun persoonlijke doelstellingen en de bedrijfsdoelstellingen.
  2. Je krijgt medewerkers terug die meer aan kunnen en durven doordat wensen, verlangens en ambities boven tafel komen.
  3. Medewerkers zijn beter in staat zelf het voortouw te nemen en verantwoordelijkheid te dragen.
  4. Medewerkers weten wat het belang is van een doel in het leven en hoe dat kan worden afgestemd op het doel van de organisatie.
  5. Medewerkers hebben meer zicht op remmingen die hun functioneren belemmeren en kunnen daar beter mee omgaan.
  6. Medewerkers kunnen beter omgaan met weerstand waardoor hun aanpassingsvermogen groeit. Ze leren ‘anders’ kijken waardoor problemen en obstakels veranderen in kansen en mogelijkheden. Wie zich vooral slachtoffer voelde, neemt nu vaker zelf het heft in handen.
  7. Medewerkers zijn extra gemotiveerd en loyaal aan de organisatie. Dit uit zich in meer pro- activiteit, minder klagen en meer doen waardoor ze langer blijven en met meer plezier werken.

Gecertificeerd TriA©Wandelcoach & TriA©Ont-Stresscoach